YENİ ÇIKANLAR

KERB-NÂME (İnceleme – Metin – Sözlük – Tıpkıbasım)
STUDIES ON MANAGEMENT AND LEADERSHIP-(Quantitative and Qualitative Examples)
Dünyadaki Geleneksel Kadın Güreşleri
İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi
Egzersiz Bağımlılığının Yükseköğretim Öğrencileri Üzerindeki Etkisi
Harezm Türkçesi Bibliyografyası
Valentin Moşkov Besarabya Gagauzlarının Ağızları (Söz Varlığı)
Sanat – Kültür Yönetimi Ve İşletmeciliği
Eğitici Çocuk Oyunları - Bir Osmanlı Pedagogu Ahmed Edib Ve Terbiyevi Çocuk Oyunları
Yeni Nesil Sorularla Desteklenmiş Edebiyat AYT Soru Bankası
Okul Öncesi Eğitim Alternatif Eğitim Modelleri (Harezmi-Stem, Montessorı, Regıo Emılıa, Waldorf, Hıgh Scope) Somut Etkinlik Örnekleri (3-6 Yaş)
Ansiklopedik Tarih Ve Tarih Eğitimi Sözlüğü – 1
Hasene Ilgaz’ın TBMMKonuşmaları (1944 - 1950)
Spor Yöneticisi Adaylarının Çatışma Yönetimi Stilleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Spor Yapan Ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Öfke İfade Tarzları
INFLUENCE OF SYSTEMIC PHYSICAL ACTIVITY AND SPORT ON LEVELS OF ANGER AND AGGRESSION OF YOUNGSTERS WHO HAVE AGGRESSION INCLINATION
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Başarı Hedef Yönelimlerinin Güdülenme Ve Öğrenme Stratejilerini Belirlemedeki Rolü
Solunum Fonksiyon Testleri İle Fiziksel Performans Arasındaki İlişki
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerine Göre Tercih Ettikleri Öğretim Yöntemleri
Beden Eğitimi Öğretmeni Ve Sporcu Öğrenciler Arasındaki İletişimin, Sportif Başarı Motivasyonuyla İlişkisi
ANGRIFFSTAKTIK BEI DER FUSSBALL- WELTMEISTERSCHAFT 2006-Eine Quantitative Und Qualitative Analyse Anhand Der Drei Besten Mannschaften
Sporda; Kaygı, Saldırganlık, Yaklaşma ve Uzaklaşma
Egzersize Katılım, Duygusal Zekâ ve İletişim Becerileri İlişkisi
Farklı Sosyo Ekonomik Düzeylerde Bulunan Orta Öğretim Öğrencilerinin Spora İlgileri
Halkoyunlarında  Antrenör Liderlik Davranışlarının  Oyuncuların Başarı Motivasyonları Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi
Destekleme Ve Yetiştirme Kursuna Devam Eden İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Özsaygı Karar Verme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
Stratejik Planlama, Üniversiteler ve Spor
Futbolcuların Yaş Kategorilerine Göre Motorik Özellikleri İle Futbol Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yüzme Sporuna Katılımda Ailenin Etkisinin İncelenmesi
Pes Planus Olan İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk Düzeyi, Yaşam Kalitesi Ve Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi