Hakkımızda

Efe Akademi Yayınevi 2011 yılında yayın hayatına başlamıştır ve sadece akademik eserler yayınlamaktadır. Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın doçentlik başvuru şartlarında belirttiği tanıma göre Efe Akademi Yayınevi, Tanınmış Uluslararası Yayınevi statüsünde bir yayınevidir.  ÜAK söz konusu tanımı şu şekilde yapmıştır; Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyada bilinen ilk 500’e giren üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan ve yine Türkçe dışındaki dillerde farklı yazarlara ait en 20 adet yabancı dil kitap yayınlamış olan yayınevidir. Tüm eserlerimizi YÖK yönetmeliği, Uluslararası yayın kriterlerine uygun olarak yayınlamaktayız. Ayrıca yayınlarımız Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde katologlanmakta (Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğü, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, TBMM Kütüphanesi, Worldcat) hem de dünyanın bilinen üniversitelerinin kataologlarında yer almaktadır. (Harvard University Library, Princeton University Library, Stanford University Library, Chicago University Library, Toronto University Library, Michigan University Library, Columbia University Library, Penn University Library, California Lutheran University Library, Duke University Library, Woodbury University Library, Bucknell University Library, Delaware University Library, New York University Library, Maryland University Library, Williams Unipversity Library, Wesleyan University Library vb.) Uluslararası düzeyde tüm alan ve kategorilerde çalışmaya devam etmekteyiz. Yola çıktığımız günden bugüne kadar misyon ve amacımız kaliteli yayın üretmek olmuştur. Teknoloji ve teknolojinin getirmiş olduklarıyla bilginin daha yaygın ve kolay erişilebilir olmasının bilincinde olarak doğruluk ve dürüstlük anlayışımızdan taviz vermeden yoluna devam etmekteyiz. Misyonumuz gereği okuyucuların her zaman için doğru ve yararlı bilgiye ulaşması en önemli amaçlarımız arasındadır. 

                   T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayıncı Sertifika No: 49168
Uluslararası Yayıncı Kodu: 978-605-737
Web Sitesi: www.efeakademi.com
E-posta: info@efeakademi.com

Kapat